O společnosti

Karel Šota - obklady a dalžby s.r.o.

Tradice a kořeny firmy Karel Šota, to jsou především montáže a realizace, kterých se firma drží i do současnosti a výsledkem je řada spokojených zákazníků. V samotné praxi si zákazník vybere zboží a pokud projeví zájem o montáž, dochází ze strany naší fi rmy k zaměření objektu, následně je připraven grafi cký návrh. Poté je zpracována celková kalkulace díla. Pokud dojde k dohodě, je podepsána smlouva a hledá se vhodný termín realizace, který by vyhovoval oběma stranám. Stává se nám, že zákazníci odjedou na dovolenou a vrátí se do zcela nového bytového jádra. Veškerá řemeslná práce je realizována vlastními zaměstnanci, tudíž má zákazník zákonnou záruku za dílo a též výhodu snížené sazby DPH, pokud je zakoupený materiál s montáží.

Novinkou v naší fi rmě, o které je třeba se zmínit, je nově otevřené “Centrum míchání barev”, kde jsme navázali spolupráci s renomovanou fi rmou BASF. Došlo k zakoupení špičkového míchacího stroje řízeného počítačem a výsledkem je, že na počkání vám namícháme barvu nebo omítku dle výběru.

Každý den připravujeme slevy, ve kterých prodáváme malometrážní zbytky, nadlimitní zásoby a výběhové typy za super ceny začínající od 60,- Kč/m2. Slevové zboží je neustále aktualizováno a i pro tento druh sortimentu budeme rádi, když si k nám najdete cestu. Závěrem vás musíme ještě jednou co nejzdvořileji pozvat k návštěvně naší vzorkovny, která splňuje ta nejpřísnější kritéria a kde by si měl vybrat každý. Vše se snažíme vytvářet pro vás, zákazníky.